Saturday, March 10, 2012

W van werkdag, werkgeest, werkhypothese

9 maart. Het kernteam van werklandschap KRUIST ICI is voor het eerst bijeen. We bespreken elkaars werk en plannen tot in het oneindige, stellen vragen aan historicus Peter Sprangers, discussiëren met Pieter Hooijmeijer (geograaf, lid bestuur Utrecht Manifest) over de sociale opgaves in het gebied, eten doperwtjes soep waarvoor ik een pan van 18 liter heb aangeschaft, en luisteren 's avonds naar een lezing van Maarten Kolk en Guus Kusters - waarvan het proces uit een zoektocht bestaat naar een natuurlijke esthetiek.


werklandschap KRUIST ICI bouwt aan een alfabetische inventaris van het aanwezige potentieel aan vaardigheden en expertise in Rotsoord en omgeving; de b van brandweer, de e van ecoloog, de j van jurist vormen straks samen een blauwdruk voor potentiële kruisbestuivingen en productiemogelijkheden in het gebied. Wat gebeurt er als de paraatheid van de brandweerman wordt gekoppeld aan de onzichtbare handschrift van de autoschade expert? Zijn conciërge en criminoloog alleen alfabetisch aan elkaar verwant? 

Met het netwerk aan makers en enthousiasme als een denkbeeldige, gedistribueerde werkplaats ontwikkelen genodigde ontwerpers voorbeeldprojecten die het potentieel van dit bijzondere netwerk verbeelden en testen; parallel hieraan worden onderzoeken uitgezet naar de ruimtelijke en economische condities van de diverse soorten bedrijvigheid in het gebied. Workshops met het lagere en hogere kunst- en cultuuronderwijs verbinden dit proefondervindelijke onderzoek naar het wezen van werk met de nieuwe lerende generatie.
Met bijdrages van o.a.  Cathelijne Montens (tentoonstellingsontwerp), René Put & Brigitte Gootink (grafisch ontwerp), Cynthia Hathaway (Car Mecca, voorbeeldproject), Joanna vander Zanden & Arne Hendriks (’t Rommelt in Rotsoord, voorbeeldproject), Jonathan Muecke & Bas Princen (Work of Work / Field Essays), Jan van Duppen (onderzoek naar ruimtelijke condities van locale bedrijvigheid), Dima Stefanova & Andreas Zangger (Know-How|Show-How, workshop), Jesse Howard (Open objects, graduation project), Conor Trawinsky (Craft Communities, internship research), studenten van rietveld designLAB,  studenten van Design Academy Eindhoven / Man And Living (Thuiswerk studie o.l.v. Mara Skujeniece).

Waar Rotsoord van gemaakt is


Een onderdeel van het onderzoek van werklandschap KRUIST ICI naar de vaardigheden en de expertise in Rotsoord en omgeving is het in kaart brengen van gebiedseigen materialen om tot een fysieke stalenkaart te komen. Cathelijne Montens, verantwoordelijk voor het ontwerp van de tentoonstelling zal zich hiermee bezighouden. Deze beelden zijn genomen in de Pastoe fabriek: we zien het spuitafval, de vloer van de 17e eeuwse villa Rotsenburg en  verpakkingsmaterialen van de assemblage productie.Wednesday, March 7, 2012

T van Thuiswerker, deel 1

Dinsdag 6 maart. Studenten van de Design Academy Eindhoven / Man and Living arriveren met ontwerper en docente Mara Skujeniece. Maquettes van hun (thuis)werkplekken verschijnen op tafel. De maquettes nemen ze straks mee als ze op bezoek gaan bij negen thuiswerkers in het gebied; in reactie op de situatie van de Rotsoordse,  Tolsteegse en Hoogravense thuiswerkers, zullen de studenten een voorstel ontwikkelen voor de werk/leefruimte van de geïnterviewden. De bevindingen en uitkomsten zullen in mei te zien zijn in de tentoonstelling van werklandschap KRUIST ICI.

Fotografie: Mara Skujeniece.Saturday, March 3, 2012

H van Historie


Op 3 maart vond de lezing van Peter Sprangers, Historische Kring Tolsteeg-Hoograven plaats in de bibliotheek. werklandschap KRUIST ICI was erbij en luisterde vol verwondering naar de historie van dit kleine gebied. Mooi om de reacties uit het publiek te voelen, met name toen Café De Lamp (destijds het enige café met een verlicht uithangbord), of de overtuinen en de toeter waarmee met de tuinman gesproken werd, ter sprake kwam. Ook het verhaal van Schillemans, die zijn naam ondersteboven betegelde omdat hij van mening was dat een opdracht 'de wereld op z'n kop' was, oogstte bijval.

Thursday, March 1, 2012

Gezocht: maker van deze tekening!

Wie weet wie de maker is van deze tekening? Het is geschilderd naast de gele brug over het kanaal ('t Goylaan).
Alvast bedankt voor de tip!